TISKOVINA - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KONFERENCE RYCHLOST S TICHOSTÍ 2015

Vyprodáno

Název: RYCHLOST S TICHOSTÍ - sborník přednášek konference 

Autor: Eisenreich Jan a kolektiv přednášejících
Vydavatel: Powerprint, Praha
Vytiskl: Powerprint s.r.o., Brandejsovo nám. 1219/1, 16500 Praha 6 - Suchdol
ISBN 978-80-87994-28-3
Rok vydání: 2015

Obsah sborníku konference

AKUSTICKY OPTIMALIZOVANÁ PROVOZOVANÁ TRAMVAJOVÁ TRAŤ S OTEVŘENÝM KOLEJOVÝM LOŽEM - APLIKACE PRYŽOVÝCH BOKOVNIC, HLUKOVÁ MĚŘENÍ, PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

ING. MARTIN CHOVANEC, DOPRAVNÍ PODNIK OSTRAVA; ING. JAN KRAMNÝ, VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

KOLEJOVÉ ABSORBÉRY ZE SYNTETICKÝCH RECYKLÁTŮ BRENS® ABSORBER - VÝVOJ A PERSPEKTIVY APLIKACÍ

JAN EISENREICH, PROKOP RAIL, A.S.

VLIV KONSTRUKCE KOLEJE NA EMISE HLUKU Z ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

TOMÁŠ JAVOŘÍK, LUKÁŠ TÝFA, DAVID VAŠICA - ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ; MONIKA BIĽOVÁ, LIBOR LÁDYŠ, ALEŠ MATOUŠEK - EKOLA GROUP, SPOL. S R. O.

NOVÉ KONSTRUKCE PRO STAVBU PROTIHLUKOVÝCH STĚN

ING. JIŘÍ HOREHLEĎ, ODBOR TT, ŽPSV A.S. UHERSKÝ OSTROH

ZKUŠEBNÍ ÚSEK NÁSTUPIŠTĚ S HLUKOVĚ POHLTIVOU HRANOU V ZAST. ŠŤÁHLAVY - REALIZACE, PROVOZ A DALŠÍ VYUŽÍVÁNÍ Z POHLEDU SPRÁVCE TRATĚ

ING., TOMÁŠ, LINZMAJER, SŽDC S.O., OŘ PLZEŇ, ST PLZEŇ

NOVÉ KONSTRUKCE NÁSTUPIŠŤ S HLUKOVĚ POHLTIVÝMI VLASTNOSTMI

ING. JIŘÍ HOREHLEĎ, ODBOR TT, ŽPSV A.S. UHERSKÝ OSTROH

STAVEBNÍ PROJEKT A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ NÍZKÉ PROTIHLUKOVÉ CLONY -BRENS® BARRIER V TETČICÍCH

ING. JIŘÍ PELC, SUDOP BRNO, SPOL. S R.O.

NÍZKÉ PROTIHLUKOVÉ CLONY BRENS® BARRIER - ZKUŠENOSTI Z REALIZACE ZKUŠEBNÍCH ÚSEKŮ - PRAHA-HLUBOČEPY A TETČICE

ING. MIROSLAV HARTMANN, JIŘÍ ŘÍČÁNEK, STRABAG RAIL A.S.

NÍZKÉ PROTIHLUKOVÉ CLONY - PŘEDPOKLADY PRO JEJICH APLIKACI V ŽELEZNIČNÍ SÍTI

ING. ŠÍDLO JIŘÍ - SŽDC, S.O.

POSOUZENÍ A MODEL ÚČINNOSTI NÍZKÝCH PROTIHLUKOVÝCH CLON BRENS® BARRIER V PRAZE HLUBOČEPECH

ING. PETRA ČÍŽKOVÁ, FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

POSOUZENÍ A MODEL ÚČINNOSTI NÍZKÝCH PROTIHLUKOVÝCH CLON BRENS® BARRIER V OBCI TETČICE

PROF. ING. JAROSLAV SMUTNÝ, PH.D., VUT BRNO; PROF. ING. LUBOŠ PAZDERA, CSC., VUT BRNO; ING. VLADIMÍR TOMANDL, VUT BRNO

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ NA INFRASTRUKTUŘE DOPRAVYNÍ CESTY - ZJIŠTĚNÍ A ZÁVĚRY VÝZKUMNÉHO PROJEKTU NOVIBRAIL

ING, JAN, HLAVÁČEK A KOL., VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, A.S.

KOLEJNICOVÉ ABSORBÉRY HLUKU - ZKUŠENOSTI Z PROVOZU A JEJICH DALŠÍ UPLATNĚNÍ

JAROMÍR PIVOŇKA, DIS; MGR. BOHUMÍR TRÁVNÍČEK, SŽDC. S.O.

KOLEJOVÉ ABSORBÉRY HLUKU BRENS® ABSORBER - VÝROBA A REALIZACE ZKUŠEBNÍHO ÚSEKU NA PJD RHEDA 2000

JAN EISENREICH - PROKOP RAIL, A.S.; JOSEF KARLIAK - ŽPSV, A.S.

EFEKTIVITA KOLEJOVÝCH ABSORBÉRŮ HLUKU BRENS ABSORBER - HLUKOVÁ MĚŘENÍ

ING, JAN, HLAVÁČEK A KOL., VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍ, A.S.

SMĚRY V ELIMINACI ZDROJŮ HLUKU A VIBRACÍ U KONSTRUKCÍ KOLEJOVÝCH DRAH VYSOKORYCHLOSTNÍCH ŽELEZNIC - SOUČASNÉ SMĚRY VÝVOJE A ZKUŠENOSTI Z PROVOZU

ING.VLADIMÍR DUBSKÝ, VOSSLOH DRÁŽNÍ TECHNIKA, S.R.O. PRAHA

OBJAV SVET STEREDU ...SVET AKUSTICKÝCH A TEPELNOIZOLAČNÝCH RIEŠENÍ

ING. JURAJ PLESNÍK, PR KRAJNÉ

ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE A KONSTRUKCE PEVNÝCH JÍZDNÍCH DRAH DODÁVANÉ FIRMOU ŽPSV A.S.

ING. LIBOR CULÍK, ŽPSV A.S., UHERSKÝ OSTROH

1 250,00 Kč