TISKOVINA - SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KONFERENCE RYCHLOST S TICHOSTÍ 2015

RYCHLOST S TICHOSTÍ - atribut moderních kolejových drah

Sborník přednášek konference 2015


Autor: Eisenreich Jan a kolektiv přednášejících
Vydavatel: Powerprint, Praha
Vytiskl: Powerprint s.r.o., Brandejsovo nám. 1219/1, 16500 Praha 6 - Suchdol
ISBN 978-80-87994-28-3

Rok vydání: 2015

605,00 Kč