SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KONFERENCE RYCHLOST S TICHOSTÍ 2019

RYCHLOST S TICHOSTÍ - VEŘEJNÝ PROSTOR 21. STOLETÍ 

Sborník přednášek konference 2019

TISKOVINA

Autor: Eisenreich Jan a kolektiv přednášejících
Vydavatel: Powerprint, Praha
Vytiskl: Powerprint s.r.o., Brandejsovo nám. 1219/1, 16500 Praha 6 - Suchdol
ISBN 978-80-7568-152-2

Rok vydání: 2019


605,00 Kč