ÚČASTNICKÝ POPLATEK - KONFERENCE RYCHLOST S TICHOSTÍ - 2.5.2019

Vyprodáno

Konference "RYCHLOST S TICHOSTÍ" s přívlastkem "VEŘEJNÝ PROSTOR 21. STOLETÍ" volně navazuje na předešlou stejnojmennou konferenci uspořádanou 2. dubna 2015 na níž byly prezentovány nové technologie a opatření pro snižování hluku a vibrací z kolejové dopravy, zejména železniční.

Letošní program konference nejenže zhodnotí, jakých výsledků v boji za snížení hluku a vibrací bylo dosaženo v mezidobí, ale zaměří se na širší rozměr vlivu komunikací, kolejových drah a jejich staveb na veřejný prostor urbanizované krajiny a sídelní celky. Před současnou, dynamicky se rozvíjející společnost jsou položeny nové civilizační výzvy pro její udržitelný rozvoj a prosperitu.

Jednou z velkých výzev je utváření životního prostředí ve městech, velkých sídelních celcích a zvyšování podílu produktů cirkulární ekonomiky. Pro dosažení nových civilizačních cílů je nutná osvěta, odborná znalost a vytrvalost v prosazování rozumných a přijatelných řešení. Cílem konference je nabídnout široké odborné i laické veřejnosti nové informace a získané zkušenosti z oblastí, které v nastávajícím období budou stále více determinovat přípravu a realizaci staveb včetně veřejného prostoru.

Účastnický poplatek zahrnuje účast na jednání konference, vydání elektronického a tištěného sborníku, občerstvení a oběd.

V případě neúčasti závazně přihlášeného účastníka zašle pořadatel tištěný sborník na jeho kontaktní adresu. Účastnický poplatek pořadatel nevrací.

Cena je stanovena na osobu.

3 950,00 Kč