Produktové listy - nízké protihlukové clony

Konvenční železnice

Betonové prefabrikáty

Nízké protihlukové clony  pro konvenční železniční tratě BRENS BARRIER umožňují aplikace v koleji s kolejovým roštěm bez základového založení na zemní pláni dráhy umožňující evakuaci osob z vlaku a zásah záchranných složek při mimořádných událostech na dráze.

Tramvaje a příměstské dráhy

Gabionové clony s funkcí retence a s přírodním pokryvem

Nízké protihlukové clony pro tramvajové tratě jsou tvořeny gabionovými koši s výplní z recyklovaných materiálů zadržující vodu. Vnější strana clony je upravena pro zřízení přírodního vegetačního pokryvu.