Produktové listy -železniční přejezdy

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY JEDNOKOLEJNÉ 

Typové řady BRENS SUPER (400 kN/ kolo) a BRENS (200 kN/ kolo) pro celostátní, regionální, městské tratě s rychlostí do 160 km.h-1.

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY

DVOUKOLEJNÉ A VÍCEKOLEJNÉ

Typové řady BRENS SUPER (400 kN/ kolo) a BRENS (200 kN/ kolo) pro celostátní, regionální, městské tratě s rychlostí do 160 km.h-1.

ZÁCHRANNÉ A PŘÍSTUPOVÉ PLOCHY

Záchranné plochy typové řady BRENS ACCESS jsou neveřejné a veřejnosti nepřístupné plochy pro zajištění přístupu vozidel záchranných složek k drážním inženýrským stavbám nebo pro zajištění nouzového úniku osob z prostoru kolejiště. Záchranné plochy jsou nástupními plochami ve smyslu požární a zásahové terminologie. Přístupové plochy jsou neveřejné a veřejnosti nepřístupné plochy pro zajištění technologického přístupu traťové mechanizace na železniční trať.

STANIČNÍ PŘEJEZDY A PŘECHODY

Typová řada ELSA/BRENS pro staniční přejezdy a přechody s únosností kolového vozidla o hmotnosti do 3,5 t. Možnost atypických rozměrů a tvarů pro konkrétní řešení kolejového větvení.