uk-2 ROKY S KOLEJOVÝMI ABSORBÉRY BRENS STERED  V KOŠICÍCH 

01.08.2020

Druhým rokem fungují kolejové absorbéry hluku s funkcí retence vody BRENS STERED tramvajové tratě na třídě SNP v Košicích. Jejich montáž byla ukončena v roce 2018 na Zelený čtvrtek. Následně byly položeny předpěstované vegetační koberce s rozchodníky rodu Sedum na místa kolem křižovatek a přechodů přes trať.

Vegetační kryt tvoří směs různých odrůd rozchodníků rodu Sedum a to:

  • Sedum album
  • Sedum album cv.Murale
  • Sedum reflexum
  • Sedum sexangulare (acre)
  • Sedum spurium cv.

Je skvělé vidět jarní probuzení rozchodníků, travin i vliv invaze. 

Škoda, že někteří nezodpovědní řidiči si zkracují cestu domů z hospody po kolejích a rozchodníky ničí a poškozují i umělý trávník. Jinak si nelze vysvětlit stopy od aut jak v ploše rozchodníků, tak vyjeté "silniční koleje" v umělém trávníku. (Na druhou stranu tím prokazují, že kolejový absorbér hluku BRENS STERED lze pojíždět silničními vozidly v případě mimořádných událostí). 

Že příroda je mocná čarodějka dokazují trsy travin rostoucí přesně v ose koleje v umělém trávníku.  Uměleckém provedení travního kokrhele Ála Košice Punk.

Umělý trávník.