Ostrava - Karolina

Kolejový absorber hluku s funkcí retence vody BRENS STERED - realizace 08/2017

 Vlastní montáž kolejových absorbérů byla prováděna pouze v nočních hodinách při zachování plného nočního provozu tramvajových linek, cca. od 21,00 do 4,30 hodin. S ohledem na bezpečnost práce byla po tuto dobu zavedena na trati v obou směrech snížená rychlost tramvají na 15 km/h. Práce na montáži byly zahájeny v pátek 4. srpna 2017.

V pondělí, 14. srpna již byl vložen kolejový absorbér v celé délce koleje ve směru na Náměstí Republiky. Před noční pokládkou koberců s vegetačním pokryvem rozchodníky rodu Sedum byly dílce pokropeny vodou tak, aby došlo k dostatečnému nasycení. V nočních hodinách byly dovezeny specializovanou zahradnickou firmou předpěstované koberce s rostlinami rozchodníků rodu Sedum a postupně uloženy a mechanicky připevněny na syntetický recyklát.

Rostliny rozchodníků rodu Sedum jsou nenáročné a velmi dobře snáší období sucha. Přivezené, intenzivně předpěstované koberce v průběhu několika týdnů až měsíců prokoření do syntetického recyklátu, kde získají přístup k zadržené vodě a vpraveným živinám. 

V průběhu roku rostliny rozchodníků mění barvu a v jarních měsících rozkvetou žlutě, bíle nebo červeně, podle druhu.