uk-BETONY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ KONSTRUKCÍ

27.02.2019

V závěru listopadu 2018 se uskutečnil v malebném moravském Kobylí odborný seminář "Betony pro udržitelný rozvoj konstrukcí" za účasti českých špiček v oblasti navrhování betonových konstrukcí, betonů a betonových směsí. Nad seminářem i letos převzal patronaci výrobce železobetonových produktů ŽPSV, a.s.. Je nám ctí, že BRENS EUROPE mohl představit prezentací přítomným posluchačům zdánlivě zcela odlišnou tématiku. Jádro projednávaných věcí i následující košt místních vín však měl jedno zcela stejné. Byla tím voda a vliv klimatických změn na veškerý pozemský povrch, život a materiály. Příspěvky týkající se alkalicky aktivovaných betonů a jejich vlastností, lehkých betonů, drátkobetonů nebo možnosti využití kavitované vody byly velmi přínosné pro úvahy jak využít současného poznání pro dosažení nových a užitných řešení. Pořadateli panu Doc. Ing. Vlastmilu Bílkovi Ph.D., vedoucí Katedry stavebních hmot a diagnostiky staveb FAST - Vysoké školy báňské - Technická univerzita Ostrava, patří náš vřelý dík.

Naše přednáška byla zaměřena na odbornou prezentaci výsledku experimentálních měření prováděných v rámci vlastních projektů VaV. 

Publikovaná verze zde, všechna práva vyhrazena,