uk-CZECH RAILDAYS 2018

04.09.2018

V Ostravě byl již zahájen 19. ročník veletrhu drážní techniky CZECH RAILDAYS 2018, kterého se tradičně BRENS EUROPE zúčastňuje od jeho založení. Letošní expozice na volné ploše představuje ucelenou nabídku nejnovějších protihlukových opatření BRENS pro kolejové dráhy, zejména pro tramvajové a příměstské dráhy. Hlavním mottem našich produktů i nadále zůstává parametr soudobé železniční a tramvajové dopravy RYCHLOST S TICHOSTÍ, doplněný o parametr přizpůsobení se klimatickým změnám zejména v urbanisticky a průmyslově exponovaných místech  A RETENCÍ VODY.

Naším hlavním exponátem je Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED v provedení, které jsme realizovali počátkem roku na stavbě MET Košice.  Pro aktuálnost problematiky hospodaření se srážkovou je celková sestava koleje i s absorbéry umístěna na šikmé ploše začínající pod vodní hladinou vyjadřující genesi metafory:

  • - Bez vody by neexistoval na této planetě život
  • - Bez života by se nevyvinul Homo Sapiens Sapiens 
  • - Bez Homo Sapiens Sapiens by nevznikla železnice
  • - Bez železnice již nebude člověka...

Podívejte se na nový TV spot Na Větvi a  přijďte  do čtvrtka 21.6.2018 na výstaviště Nákladového nádraží Ostrava.