uk-KOLEJOVÝ ABSORBÉR ZE SYNTETICKÉHO RECYKLÁTU

19.08.2021

Seminář: Cirkulární ekonomika - Jak zvýšit recyklaci odpadů Pořadatel: BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum člen sítě Enterprise Europe Network se spolupráci s firmami EKO-KOM, a.s., BRENS EUROPE, a.s. a CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.

3. června 2021

Přednáška: Jan Eisenreich - Kolejové absorbéry ze syntetických recyklátů 

 • Obsah: 
 1. využití odpadu syntetických textilií automobilního průmyslu 
 2. environmentální parametry kolejových drah 21. století
 3. stávající technologie zelené tramvajové tratě pomocí zeminy a hlíny
 4. nová technologie zelené tramvajové tratě bez zemních souvrství
 5. pilotní projekt v Ostravě na Frýdlantských mostech realizovaný v roce 2017
 6. vliv klimatických změn ve městech a sucho 2018
 7. tepelná bilance povrchů zádlažeb kolejí 
 8. zemní souvrství - syntetický recyklát - beton - kámen
 9. experimentální měření vodozádržnosti různých typů zádlažeb kolejí 
 10. modernizace električkových tratí v Košících - 2018 - kolejový absorbér - technické parametry použití syntetických a pryžových recyklátů - zadržení srážkové vody - snížení emisí hluku a vibrací - snížení akumulace tepla ze slunečního záření - snížení hmotnosti stavebních hmot
 11. vegetační povrch bez zemních substrátů - zelené střechy zastávek MHD v Brně - pilotní projekt.