uk-Montáž MKA pro město Košice začala

19.04.2018

V úterý, 30. ledna 2018 byla zahájena montáž kolejových absorbérů hluku s funkcí retence vody BRENS STERED v rámci modernizace tramvajových tratí ve městě Košice a to na Třídě SNP. Tramvajová trať je zde vedena v samostatném středovém tělese dráhy a mezi jednotlivými křižovatkami budou do obou kolejí vloženy absorbéry hluku s funkcí retence vody ze syntetických a pryžových recyklátů. Povrch bude tvořen jak vegetačním pokryvem z rozchodníků rodu SEDUM (stejně jako byl aplikován minulý rok v Ostravě), tak i z naturalizovaného umělého trávníku. Celkově tak bude upravena trať o rozloze 8 300 m čtverečních, tj. v délce cca. 1 185 m dvoukolejné tratě. 

Město Košice je prvním městem ve Slovenské republice, která použila při řešení environmentální odpovědnosti za stavbu dráhy v městském prostoru kolejové absorbéry hluku s funkcí retence vody. 

V Košicích naprší v průběhu roku průměrně 600 - 650 mm vody. Řízenou absorbcí v dílcích absorbéru dojde k zachycení její většiny a k jejímu zpětnému odpaření do městského prostoru, který se tím ochlazuje, zvlhčuje a současně tlumí hluk a snižuje prašnost. Uvedený úsek tramvajové tratě absorbuje v průběhu roku až 430 tis. litrů vody. Pro představu se jedná o množství vody ve 20 domácích zahradních bazénech rozměrů 3,00 x 6,00 m s hloubkou  cca. 1,20 m nebo pro 1/5 bazénu olympijských rozměrů.

Z hlediska uzavřené (bezodpadové) ekonomiky bylo při výrobě jednotlivých dílců absorbérů BRENS STERED přepracováno a následně zpracováno:

  • 223 800 kg odpadních syntetických textilií z výrobního automobilního průmyslu, tj. odpad z výroby cca. 74 600 nových osobních aut.
  • 366 583 kg odpadní technické pryže, tj. například z řízené likvidace 52 370 kusů ojetých pneumatik. 

Odkaz na video z webových stránek města Košice. Další fotografie na webu Košice-estranky.