KONFERECE RYCHLOST S TICHOSTÍ      2. KVĚTNA 2019, PLZEŇ, MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Ing. Marta Nováková, ministryně, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Mgr. Richard Brabecministr,  Ministerstvo životního prostředí České republiky

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr,  Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Bc. Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje

Mgr. Michal Vozobulenáměstek primátora města Plzně, Magistrát města Plzně


Mediální partneři: T+T Technika a trh ; SILNICE - ŽELEZNICE


- VEŘEJNÝ PROSTOR 21. STOLETÍ" 

Konference navazuje na předchozí konferenci uspořádanou 2. dubna 2015 na níž byly prezentovány nové technologie a opatření pro snižování hluku a vibrací z kolejové dopravy, zejména železniční.

Hlavní témata konference:

  • DRÁŽNÍ DOPRAVA A STAVBA DRAH - NOVÉ ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE A POSTUPY 
  • EMISE HLUKU A VIBRACÍ - SMĚRNÉ NEBO LIMITNÍ HODNOTY
  • ŘÍZENÁ RETENCE VODY - VYUŽITÍ A OCHRANA STAVEB 
  • KLIMATICKÉ ZMĚNY - TEPELNÁ NAMÁHÁNÍ STAVEB
  • CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA - VYUŽÍVÁNÍ RECYKLÁTŮ
  • LOKÁLNÍ TEPELNÉ OSTROVY - ZDROJE A ELIMINACE
  • ŽIVOT V URBANIZOVANÉ KRAJINĚ - NÁDRAŽÍ, NÁMĚSTÍ, PARKY