Produktové listy - kolejové absorbéry

Konvenční železnice 

Absorbéry s otevřeným povrchem v místě upevňovadel

Kolejové absorbéry hluku BRENS ABSORBER pro konvenční železnice se železničním svrškem s kolejovým roštem a štěrkovým ložem nebo s pevnou jízdní dráhou (např. RHEDA 200, PORR; DFF21 a pod.).

Tramvajové tratě a příměstské dráhy

Celoplošné absorbéry pro tlumení hluku a vibrací 

Kolejové absorbéry hluku a vibrací s funkcí retence vody BRENS STERED pro kolejové dráhy s libovolným provedením kolejového svršku (železniční nebo žlábkové kolejnice; příčné pražce; podélné prahy; pevná jízdní dráha; výhybky; kolejová křížení).