Produktové listy - nízké protihlukové clony

Konvenční železnice

Betonové prefabrikáty

Nízké protihlukové clony  pro konvenční železniční tratě BRENS BARRIER umožňují aplikace v koleji s kolejovým roštem bez základového založení na zemní pláni dráhy umožňující evakuaci osob z vlaku a zásah záchranných složek při mimořádných událostech na dráze. 

Výrobcem nízkých protihlukových clon je společnost ŽPSV, s.r.o.

BRENS EUROPE připraví a se svými partnery zrealizuje řešení podle Vašich představ.