VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Základní vzorové příčné řezy  BRENS SYSTÉMU - uspořádání přejezdové vozovky podle "Zásad pro návrh, řešení a použití přejezdových konstrukcí" - č.j. 15497/2017-SŽDC-GŘ-O13 ze dne 03.04.2017.  

Zpracujeme Vám vzorový příčný řez a skladbu dílců pro každý jednotlivý případ, zašlete nám požadavek s technickou specifikací nebo s vyplněným zadávacím listem.

Vzorová řešení Vám poskytneme v otevřeném formátu *.dgn; *.dwg; *.dxf. 

Navrhneme Vám řešení záchranných a přístupových ploch pro konvenční a vysokorychlostní železnici se štěrkovým ložem nebo s pevnou jízdní dráhou se zkušenostmi z realizovaných staveb SŽDC a ŽSR.