BRENS BLOG

Autor blogu: Jan Eisenreich

KOLEJOVÁ DRÁHA 

v modro-zelené urbanizované krajině 

21. století


V závěru listopadu 2018 se uskutečnil v malebném moravském Kobylí odborný seminář "Betony pro udržitelný rozvoj konstrukcí" za účasti českých špiček v oblasti navrhování betonových konstrukcí, betonů a betonových směsí. Nad seminářem i letos převzal patronaci výrobce železobetonových produktů ŽPSV, a.s.. Je nám ctí, že BRENS EUROPE mohl představit...