KONFERECE RYCHLOST S TICHOSTÍ      2. KVĚTNA 2019, PLZEŇ, MĚŠŤANSKÁ BESEDA

Ing. Marta Nováková, ministryně, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Mgr. Richard Brabecministr,  Ministerstvo životního prostředí České republiky

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr,  Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Bc. Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje

Mgr. Michal Vozobulenáměstek primátora města Plzně, Magistrát města Plzně


Mediální partneři: T+T Technika a trh ; SILNICE - ŽELEZNICE


- VEŘEJNÝ PROSTOR 21. STOLETÍ" 

Konference navazuje na předchozí konferenci uspořádanou 2. dubna 2015 na níž byly prezentovány nové technologie a opatření pro snižování hluku a vibrací z kolejové dopravy, zejména železniční.

Hlavní témata konference:

 • DRÁŽNÍ DOPRAVA A STAVBA DRAH - NOVÉ ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE A POSTUPY 
 • EMISE HLUKU A VIBRACÍ - SMĚRNÉ NEBO LIMITNÍ HODNOTY
 • ŘÍZENÁ RETENCE VODY - VYUŽITÍ A OCHRANA STAVEB 
 • KLIMATICKÉ ZMĚNY - TEPELNÁ NAMÁHÁNÍ STAVEB
 • CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA - VYUŽÍVÁNÍ RECYKLÁTŮ
 • LOKÁLNÍ TEPELNÉ OSTROVY - ZDROJE A ELIMINACE
 • ŽIVOT V URBANIZOVANÉ KRAJINĚ - NÁDRAŽÍ, NÁMĚSTÍ, PARKY

Propozice konference:

Termín a místo konání:

Čtvrtek, 2. května 2019,  8:00-18:00 hod. 

Měšťanská beseda v Plzni, Velký sál, Kopeckého sady 13, 

301 00 Plzeň

8:30-9:30 Registrace účastníků

9:30 Zahajovací ceremoniál

1. Blok - emise hluku a vibrací 

        Přestávka - Coffee Break

2. Blok - klimatické změny a tepelné ostrovy

13:00 Oběd

3. Blok - principy cirkulární ekonomiky

         Přestávka - Coffee Break

4. Blok - zelené tratě, vegetační povrchy a střešní parky

17:45 Závěrečná diskuze a závěr konference

Po celou dobu konání konference budou v reprezentativních prostorech Měšťanské besedy probíhat prezentace firem a projektů, včetně výstavky s exponáty produktů.¨

Změna programu vyhrazena.

Účastnický poplatek:

Výše účastnického poplatku je 3.950,- Kč (vč. 21% DPH) za osobu.

Dodavatel: BRENS EUROPE, a.s., Barákova 148/28, CZ - 326 00 Plzeň, IČ: 25292277; DIČ: CZ25292277 (plátce DPH).  Daňový doklad bude zaslán na kontaktní adresu po zaplacení účastnického poplatku připsáním na účet.


Přihláška k účasti na konferenci:

V případě hromadné přihlášky více osob využijte objednávkový formulář.

Po přihlášení Vám zašleme zálohovou fakturu k úhradě poplatku nebo využijte přímou objednávku přes náš internetový obchod a my Vám zašleme podklady pro platbu.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI: 

Přípravný výbor konference:

 • Jan Eisenreich, statutární ředitel BRENS EUROPE, a.s.
 • Milina Lahová, jednatelka ARBOR SENEC, s.r.o.
 • Mark Salsberg, statutární ředitel BRENS NORTH AMERICA
 • Václav Čubr, ENVIC, občanské sdružení
 • Jiří Czepa, jednatel INTERTECH PLUS, s.r.o.

Jednací jazyky: Čeština, slovenština, angličtina

Více informací: Dana Ondruszová,

tel.+420377240136, ondruszova.dana@brens.cz

Letošní program konference nejenže zhodnotí, jakých výsledků v boji za snížení hluku a vibrací bylo dosaženo v mezidobí, ale zaměří se na širší rozměr vlivu komunikací, kolejových drah a jejich staveb na veřejný prostor urbanizované krajiny a sídelní celky. Před současnou, dynamicky se rozvíjející společnost jsou položeny nové civilizační výzvy pro její udržitelný rozvoj a prosperitu.

Jednou z velkých výzev je utváření životního prostředí ve městech, velkých sídelních celcích a zvyšování podílu produktů cirkulární ekonomiky. Pro dosažení nových civilizačních cílů je nutná osvěta, odborná znalost a vytrvalost v prosazování rozumných a přijatelných řešení. Cílem konference je nabídnout široké odborné i laické veřejnosti nové informace a získané zkušenosti z oblastí, které v nastávajícím období budou stále více determinovat přípravu a realizaci staveb včetně veřejného prostoru.