Výzkum  a vývoj 

PROJEKT: Brens - linka - aplikace.  

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_175/0015695

NÁZEV PROJEKTU: Vývoj, návrh a ověření poloprovozní výrobní linky pro sendvičově uspořádané Ochranné a konstrukční stavební dílce s podílem syntetických a pryžových recyklátů.

ZAHÁJENÍ PROJEKTU: 17.12.2018, UKONČENÍ PROJEKTU: 31.12.2022

CÍL PROJEKTU: Ověřená technologie zpracování odpadních materiálů z automobilového, nábytkářského a gumárenského průmyslu a návrh produktu pro sendvičově uspořádané ochranné nebo konstrukční stavebnicové dílce k využití v dopravním stavebnictví, zejména železničních a tramvajových tratí.

APLIKACE VÝSLEDKŮ PROJEKTU:  NOVÁ TRAMVAJOVÁ TRAŤ V OLOMOUCI  

PRŮMYSLOVÁ OCHRANA: UV 37754 O názvu "Vegetační vrstva na bázi syntetických kompozitů pro ozelenění kolejového svršku"