BRENS BLOG

Autor blogu: Jan Eisenreich

KOLEJOVÁ DRÁHA 

v modro-zelené urbanizované krajině 

21. století


VRT ZÁPAD

16.05.2024

23.4.2024 byl v Poslanecké sněmovně v rámci kulatého stolu na téma "Vysokorychlostní trať Praha – Plzeň – západní Evropa" prezentován příspěvek "Západní expres", ve kterém jsme se zabývali otázkou budování přímého propojení Střední Evropy vysokorychlostní železnicí na ose Německo-Česko-Polsko a odstranění rostoucího dluhu vůči našim dětem a...

Kongresové centrum Vavruška na Karlovo náměstí v Praze hostilo 11. listopadu 2021 mezinárodní konferenci POČÍTÁME S VODOU. Ústředním tématem konference, kromě hospodaření se srážkovou vodou, byl prostor města na který má každý z nás jiné nároky a tisíce malých zájmů, požadavků a vizí mnohdy překrývají smysluplnost celků tvořící společnou...