Blog

Autor: Jan Eisenreich, statutární ředitel

KOLEJOVÁ DOPRAVA 

v modro-zelené urbanizované krajině 

21. století


V rámci akce DNY ARCHITEKTURY se díky plzeňskému týmu Pěstuj prostor uskutečnil 3.10.2020 v Masných krámech večerní blok přednášek na téma ZELEŇ VE MĚSTĚ na které zazněly prostřednictvím on-line přenosu přednášky krajinného architekta Martina Vysokého ze společnosti EDGE v Malmö týkající se zkušeností se zlepšováním podmínek pro zdravý růst...