Produktové listy - zelená trať, kolejové absorbéry hluku

Konvenční železnice 

Absorbéry s otevřeným povrchem v místě upevňovadel

Kolejové absorbéry hluku BRENS ABSORBER pro konvenční železnice se železničním svrškem s kolejovým roštem a štěrkovým ložem nebo s pevnou jízdní dráhou (např. RHEDA 200, PORR; DFF21 a pod.).

Tramvajové tratě a příměstské dráhy

Celoplošné absorbéry pro tlumení hluku a vibrací 

Kolejové absorbéry hluku s funkcí retence vody BRENS STERED s vegetačním pokryvem pro kolejové dráhy s libovolným provedením kolejového svršku (železniční nebo žlábkové kolejnice; příčné pražce; podélné prahy; pevná jízdní dráha; výhybky; kolejová křížení). Stavebnicový systém umožňující snadný přístup ke konstrukci koleje. 

Tramvajové tratě

Vodozádržný vegetační zákryt koleje

Tramvajové tratě s lehkým vegetačním zákrytem s vodozádržnou vrstvou z recyklovaných syntetických textilií a rozchodníkovými rohožemi na vrstvě pěstebního substrátu.