Produktové listy - zelená trať, kolejové absorbéry hluku

Tramvajové tratě a příměstské dráhy

Celoplošné absorbéry pro tlumení hluku a vibrací 

Kolejové absorbéry hluku s funkcí retence vody s vegetačním pokryvem.

Stavebnicový systém umožňující snadný přístup ke konstrukci koleje. Vegetační povrch řešen rozchodníkovými rohožemi, travinami nebo dalšími sukulenty na vrstvě pěstebního substrátu. 

Rozsah služeb je od návrhu, projektu, dodávky, montáže až po následnou údrbu specializovanými zahradnickými firmami. 

Zákryt umožňuje nouzovou jízdu silničních vozidel IZS při mimořádné události na dráze. 

Tramvajové tratě

Vodozádržný vegetační zákryt koleje

Vegetační zákryt tramvajových tratí s vodozádržnou vrstvou.

Zákryt tramvajové nebo železniční koleje  s prvky snižující hluk a vibrace a s retenční vrstvou recyklovaných syntetických textilií. Vegetační povrch řešen rozchodníkovými rohožemi, travinami nebo dalšími sukulenty na vrstvě pěstebního substrátu.

Rozsah služeb je od návrhu, projektu, dodávky, montáže až po následnou údrbu specializovanými zahradnickými firmami. 

Zákryt umožňuje nouzovou jízdu terénních vozidel IZS při mimořádné události na dráze.