25 LET S VÁMI

HISTORIE 

1998 

Tři akcionáři zakládají společnost PROKOP RAIL jako dceřinou společnost strojírenské firmy PROKOP, a.s., jejíž historické kořeny sahají až do roku 1870, kdy pan Josef Prokop založil malou strojírnu a slévárnu v Pardubicích za účelem výroby mlýnů. 

Zakládající akcionáři společnosti mají letité zkušenosti z oblasti výroby a dodávek pryžokovových přejezdových konstrukcí typu TMS Pardubice, které byly na trh dodávány v letech 1986 - 1999.

1999

Společnost získává na mezinárodním veletrhu železniční techniky ŽELRAIL v Martině za své původní technické řešení zcela rozebíratelného dvoukolejného železničního přejezdu BRENS pro libovolný železniční svršek "Zlatou medaili". Nové a původní technické řešení železobetonové přejezdové konstrukce BRENS na ocelových nosičích se stává dosud jedinou zcela rozebíratelnou konstrukcí uplatňovanou při výstavbě tranzitních železničních koridorů v České republice a jsou vkládány do tratí s rychlostí do 160 km/h. 

2001 až 2006 

Společnost mění majetkovou strukturu, kdy od roku 2001 je většinovým vlastníkem Jan Eisenreich, původce průmyslově chráněných technických řešení a majitel ochranné známky BRENS®. V praxi jsou používány tři typové řady železobetonových přejezdových konstrukcí: 

ELSA/BRENS - lehké staniční přechody a přejezdy; 

BRENS - železniční přejezdy pro běžný silniční provoz 

BRENS-SUPER - železniční přejezdy pro silniční provoz s vysokou intenzitou těžkých nákladních vozidel 

Přejezdové konstrukce BRENS jsou postupně instalovány mimo území ČR v síti slovenských, maďarských a slovinských železnic. Společnost úspěšně uvedla na trh plastové příložky DIPLA PP, které tvoří tuhé překrytí upevňovadel a vytváří žlábek pro okolek a které nalézají uplatnění na Slovensku, v Polsku, na Ukrajině a ve Švédsku. 

2006 až 2010 

Společnost rozšiřuje své aktivity do oblasti environmentální odpovědnosti staveb kolejových drah a vyvíjí svá vlastní technická řešení pro snižování emisí hluku a vibrací z kolejové dopravy. V roce 2010 představuje široké veřejnosti v premiéře své kolejové absorbéry hluku BRENS ABSORBER na veletrhu CZECH RAILDAYS v Ostravě. 

BRENS ABSORBER - CZECH RAILDAYS 2010 - OSTRAVA
BRENS ABSORBER - CZECH RAILDAYS 2010 - OSTRAVA

O rok později na výstavě ŽEL RAIL 2011 ve slovenských Vrútách zveřejňuje komplexní projekt řešení opatření pro snižování hluku z kolejové dopravy RYCHLOST S TICHOSTÍ, včetně nízké protihlukové clony BRENS BARRIER

2011 až 2016 

Společnost dále rozvíjí a dodává záchranné a přístupové plochy BRENS ACCESS pro nově budované přeložky tratí s novými stavbami tunelů. V roce 2016 v celosvětové premiéře představila na veletrhu INNOTRANS 2016 v Berlíně 

kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS - STERED obsahující výhradně recyklované materiály (syntetický textil a pryž). 

Březen 2017

Společnost zakládá dceřinou společnost BRENS NORTH AMERICA se sídlem v Torontu, Kanada 

Duben 2017 

Jediným akcionářem společnosti PROKOP RAIL je její zakladatel, Jan Eisenreich, který mění obchodní název na  BRENS EUROPE

Srpen 2017

V Ostravě se realizuje pilotní projekt "Zelené tramvajové tratě" s kolejovými absrobéry hluku s funkcí retence vody na extrémně zatížené tramvajové trati Frýdlanských mostů 

Duben 2018

Slovenské město Košice se stalo prvním městem na světě, které využilo pro modernizaci tramvajové tratě na Třídě SNP kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED s povrchem tvořeným umělým trávníkem a vegetačními koberci. 

V roce 2018 byl zahájen další vnitropoknikový projekt VaV směřující k nové ověřené technologiei výroby zpracování odpadních materiálů z automobilového, nábytkářského a gumárenského průmyslu a návrh produktu pro sendvičově uspořádané ochranné nebo konstrukční stavebnicové dílce k využití v dopravním stavebnictví, zejména železničních a tramvajových tratí.

2019 - 2021

Svět poznal na svých bedrech COVID 19 a za těchto podmínek v BRENS EUROPE, a.s. probíhá exprimentální výzkum a průmyslový vývoj v rámci Operačního projektu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) vlastním projektem "Vývoj, návrh a ověření poloprovozní výrobní linky pro sendvičově uspořádané ochranné a konstrukční stavební dílce s podílem syntetických a pryžových recyklátů". Cíle projektu směřující k optimalizaci výroby a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu se zelenými tratěmi a s opatřeními blízkými přírodě v klimatické změně.  

V roce 2021 se produkt "ZELENÉ PÁSY DO TRAMVAJOVÝCH TRATÍ", kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED, se stal finalistou soutěže E.ON Energy Globe a umístil se na druhém místě.

2022

Svět se probírá z končícího pandemického ochromení, Rusko počátkem roku vojensky napadá Ukrajinu. Válečná krize na východě Evropy tak střídá doznívající celosvětovou krizi epidemiologickou. 

BRENS EUROPE, a.s. pokračuje v exprimentálním výzkumu a průmyslovém vývoji v rámci Operačního projektu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Projekt "Vývoj, návrh a ověření poloprovozní výrobní linky pro sendvičově uspořádané ochranné a konstrukční stavební dílce s podílem syntetických a pryžových recyklátů" programu OP PIK byl ke dni 31.12.222 ukončen. Aplikace výsledů projektu se pomítají v realizaci zelené tramvajové tratě v Olomouci. 

V tomto roce navrhuje a realizuje unikátní řešení ustavení koleje pro zřízení pevné jízdní dráhy na mostě přes řeku Varínku na trati ŽSR pro "Združenie pod Dubňom.

Mnohaleté zkušenosti, týmová spolupráce, odvaha a rozhodnost byly a jsou základem dosažených úspěchů. 

Jsme připraveni je dále sdílet s Vámi při realizaci nových odvážných projektů.

Jan Eisenreich

statutární ředitel BRENS EUROPE, a.s.