Produktové listy - nízké protihlukové clony

Tramvaje a příměstské dráhy

Gabionové clony s funkcí retence a s přírodním pokryvem

Nízké protihlukové clony pro tramvajové tratě jsou tvořeny gabionovými koši s výplní z recyklovaných materiálů zadržující vodu. Vnější strana clony je upravena pro zřízení přírodního vegetačního pokryvu. 

Výrobcem a dodavatelem je společnost BRENS EUROPE, a.s.