DNY ARCHITEKTURY 2020

03.10.2020

V rámci akce DNY ARCHITEKTURY se díky plzeňskému týmu Pěstuj prostor uskutečnil 3.10.2020 v Masných krámech večerní blok přednášek na téma ZELEŇ VE MĚSTĚ na které zazněly prostřednictvím on-line přenosu přednášky krajinného architekta Martina Vysokého ze společnosti EDGE v Malmö týkající se zkušeností se zlepšováním podmínek pro zdravý růst vegetace a s hospodařením s dešťovou vodou v zastavěném území měst a geoekologa Michaela Richtera z Hamnburské univerzity. Michael Richter se ve své přednášce věnoval přístupu města Hamburk k rozvoji a podpoře zelených střech a fasád. Třetí přednášku prezentoval na místě Jan Eisenreich z BRENS EUROPE a celá byla věnována zeleným tramvajovým tratím a aplikacím v Ostravě a Košicích,  které jsou realizovány bez zemních substrátů za využití syntetických recyklátů z průmyslových textilií automobilního průmyslu. 

Přednáška "Zelení tramvajové tratě" přiblížila posluchačům vývoj a realizaci prvních aplikací kolejového absorbéru hluku s funkcí retence vody BRENS STERED, která je celosvětově jedinečnou. Principem mezinárodně patentově chráněného řešení je využití syntetického a pryžového recyklátu pro vytvořenÍ pěstebního agregátu blízkému přírodě ve kterém prokořeňuje a roste rostlinná vegetace. 

Plné obrazové znění prezentace je zde ke stažení.