KOLEJOVÉ ABSORBÉRY ve Vědeckotechnickém sborníku Českých drah

14.12.2017

Vědeckotechnický sborník Českých drah je sborník prací z oblasti železniční dopravy. Jeho cílem je umožňovat publikování především původních odborných prací, řešících technické a technologické problémy a zásadní otázky z oblasti řízení, ekonomiky a ekologie ve vztahu k železniční dopravě.  V nejnovějším čísle 44/2017  byly zveřejněny hned dva příspěvky zabývající se kolejovými absorbéry hluku v kolejové dopravě. 

Akustická analýza kolejových absorbérů na pevné jízdní dráze

Autoři: Jaroslav Smutný; Vladimír Tomandl;  Luboš Pazdera;  Petra Lazarová; Daniela Vukušičová  

Cílem příspěvku je analýza šíření akustických účinků od železniční dopravy do okolí. Srovnáván je klasický kolejový rošt ve štěrkovém loži s příčnými betonovými pražci B91 S/1 a s upevněním Vossloh W 14 s konstrukcí PJD RHEDA 2000 s vysoce pružným systémem upevnění 300. PJD byla sledována s absorbéry kolejovými BRENS® ABSORBER i bez nich.

Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody - Ostravská premiéra světové novinky

Autor: Jan Eisenreich 

V intravilánu měst představují stavby pozemních komunikací (silnice, kolejové dráhy a ostatní zpevněné plochy) významnou zastavěnou plochu, která v mnoha oblastech determinuje charakter městského klima a tím kvalitu životního prostředí. Tyto komunikace společně s další městskou zástavbou (budovy, haly apod.) jsou významným faktorem mikroklimatických změn a vzniku městských tepelných ostrovů (Urban heat island - UHI). Jedině kolejová doprava, železniční nebo tramvajová, může poskytnout svoji zastavěnou plochu zpět do životního cyklu Země. Použitím nové technologie tlumení hluku a vibrací v prostoru konstrukce koleje s přidanou hodnotou zadržení srážkové vody a umožnění její evaporace, s možností růstu vegetace, lze dosáhnout zlepšení životního prostředí a mikroklima urbanizované krajiny.