ŘÍJNOVÉ PRAŽSKÉ KONFERENCE

25.11.2018

Závěr října 2018 byl věnován prezentaci kolejových absorbérů hluku s funkcí retence vody BRENS STERED na území Hlavního města Prahy a to hned na dvou konferencích pořádaných ekocentrem KONIKLEC týkajících se současnosti a budoucnosti projektů modrozelené infrastruktury a environmentální odpovědnosti za veřejný prostor na území Prahy. 

  • Mezinárodní konference POČÍTÁME S VODOU 2018 se uskutečnila 23.10.2018 v historickém Velkém sále Novoměstské radnice v Praze na Karlovo náměstí. Naše výstavní expozice s funkční maketou kolejového absorbéru hluku BRENS STERED se shledala s nebývalým zájmem domácích i zahraničních odborníků.  Naši expozici si se zájmem prohlédl Ministr životního prostředí ČR, pan Richard Brabec a v návaznosti na současný stav některých zelených tramvajových tratí na území Prahy, po extrémně suchém létě, jsme nastínili možnost aplikací přizpůsobení se klimatickým změnám a zlepšení životního prostředí ve městě.
Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED
Kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED

Bližší informace POČÍTÁME S VODOU 2018 ;

sborník anotací přednášek

Prezentace produktu MŽP ČR panu Richardu Brabcovi
Prezentace produktu MŽP ČR panu Richardu Brabcovi
  • Krajská konference EVVO 2018 se uskutečnila dne 31.10.2018 v Národní technické knihovně. I zde jsme ve vlastní výstavní expozici představili funkční maketu kolejového absorbéru hluku BRENS STERED, která se i zde shledala s nebývalým zájmem odborníků a účastníků konference. V rámci dopoledního  přednáškového programu byly odborné veřejnosti prezentovány principy produktu BRENS s hlediska životního prostředí a cirkulární ekonomiky. Přednáška se shledala s velkým zájmem přítomných. Společnost BRENS EUROPE se stala partnerem vydaného sborníku konference
Expozice EVVO 2018
Expozice EVVO 2018
Přednáška BRENS EUROPE
Přednáška BRENS EUROPE

Obě konference ukázaly na smysluplnost a důležitost veřejné prezentace produktů BRENS STERED, neboť se jedná o celosvětově unikátní, průmyslově chráněné technické řešení.