VRT ZÁPAD

16.05.2024

23.4.2024 byl v Poslanecké sněmovně v rámci kulatého stolu na téma "Vysokorychlostní trať Praha – Plzeň – západní Evropa" prezentován příspěvek "Západní expres", ve kterém jsme se zabývali otázkou budování přímého propojení Střední Evropy vysokorychlostní železnicí na ose Německo-Česko-Polsko a odstranění rostoucího dluhu vůči našim dětem a budoucím generacím, který v oblasti vysokorychlostního propojení na západ Evropy vzniká.

Z dílny BRENS EUROPE, a.s. a partneři  byla představena případová studie VRT ZÁPAD.

Velký dík patří panu Miloši Novému, poslancI Českého parlamentu a člena podvýboru pro dopravu, za převzetí záštity nad kulatým stolem a otevření diskuze nad touto neřešenou otázkou.

Písemný proslov, přednesený Janem Eisenreichem, byl následně převeden do hlasu vytvořeného počítačovým syntezátorem (Narakeet) a společně s prezentací je k dispozici ve formě videa. 

Kontinentální vysokorychlostní propojení na ose Francie - Německo - Česko - Polsko - Pobaltí je projektem udržitelné mobility pro budoucí generace.