ZELENÁ TRAŤ A ZELENÁ STŘECHA VE MĚSTECH

16.02.2019

Zelená trať a zelená střecha mají mnoho společného a přesto vždy zůstanou jedinečně svými. 

Zelená trať, zejména tramvajových drah prošla mnohaletým vývojem, který vycházel z principu zřízení ve vodopropustném kolejišti zemními souvrstvími travních porostů. Od speciálních travních koberců pěstovaných s intenzivní péčí jako u fotbalového hřiště až po extenzivně založené trávníky pod heslem "... vlož a zapomeň! ". Konstrukční zemní souvrství pro pěstební činnost a růst trávníků je z velké většiny předem definováno výškou kolejového roštu nebo svršku, nejčastěji vlastní výškou kolejnice a systému jejího upevnění.  Tato výška se tak pohybuje zhruba v intervalu od 165 do 180 mm. Vlastní výška trávníku, respektive jeho nadzemního habitu, je v koleji nelítostně determinována průjezdným průřezem drah, respektive reálným spodním obrysem provozovaných kolejových vozidel. Z toho pramení, že výška nadzemní části rostlin nebývá vyšší jak 35 až 75 mm. 

Výšku vegetačního pokryvu fyzicky definuje GPK a obrys vozidel
Výšku vegetačního pokryvu fyzicky definuje GPK a obrys vozidel

Výjimkou jsou zelené tratě tvořené podélnými betonovými prahy, kdy travní koberec je založen v horní úrovni podélných prahů, tj ve výšce upevňovacího systému kolejnic. Takovýto systém pak při dostatku živin a vláhy umožňuje mimo obrys vozidel růst travin do výšky až 250 mm. Tento způsob zelené tratě bez dalších protihlukových opatření na stojině kolejnice neřeší snížení emisí hluku a vibrací ze styku kolo kolejnice. 

Výšku vegetačního pokryvu fyzicky definuje stavba dráhy a obrys vozidel
Výšku vegetačního pokryvu fyzicky definuje stavba dráhy a obrys vozidel

Vegetační povrch ze sukulentů, nejčastěji rozchodníků rodu SEDUM snižují náklady na údržbu životního cyklu tratě, nevyžadují dodatečnou závlahu a sestřih. Jejich výhodou je měnící se barevnost povrchu v ročním období, kvetení v různých barvách - žlutá, červená a bílá. Výhodné je zřizování povrchu pomocí předpěstovaných koberců. Pěstování pomocí rostlinných řízků vyžaduje vysokou kvalitu prací na pěstební činnosti v podmínkách provozované tratě. V případech, kdy výška pro zakořenění bylinných řízků je nižší jak 150 až 200 mm dochází vlivem aerodynamického tlaku projíždějících souprav k jejich odvátí a ztrátě. 

Proč zelená trať není a nemůže být zelenou střechou? 

Otázka, která nedává smysl a přesto existuje. Někdy jsou funkce zelených ploch účelově zjednodušovány, vzájemně nesmyslně zaměňovány či bagatelizovány. Je zcela jasné a není důvodu to chápat jinak než-li tak, že zelená trať svým konstrukčním uspořádáním vegetačního zákrytu musí v první řadě zajišťovat bezpečné a plynulé provozování drážní dopravy - tramvajové nebo železniční. Zelená střecha žádný kolejový provoz nezajišťuje a má ve stavbě svoji nenahraditelnou funkcionalitu.

Chraňme smysluplnost těchto technických řešení a opatření. Stojí to přeci za to. 

Jsou jedinečné a nezaměnitelné. Jsou to novodobá řešení pro přizpůsobení se klimatickým změnám a pro tvorbu zdravého životního stylu měst !!! 

Zelená střecha není zelená trať
Zelená střecha není zelená trať