BRENS BLOG

Autor blogu: Jan Eisenreich

KOLEJOVÁ DRÁHA 

v modro-zelené urbanizované krajině 

21. století


V závěru listopadu 2018 se uskutečnil v malebném moravském Kobylí odborný seminář "Betony pro udržitelný rozvoj konstrukcí" za účasti českých špiček v oblasti navrhování betonových konstrukcí, betonů a betonových směsí. Nad seminářem i letos převzal patronaci výrobce železobetonových produktů ŽPSV, a.s.. Je nám ctí, že BRENS EUROPE mohl představit...

Závěr října 2018 byl věnován prezentaci kolejových absorbérů hluku s funkcí retence vody BRENS STERED na území Hlavního města Prahy a to hned na dvou konferencích pořádaných ekocentrem KONIKLEC týkajících se současnosti a budoucnosti projektů modrozelené infrastruktury a environmentální odpovědnosti za veřejný prostor na území Prahy.