Blog

Autor: Jan Eisenreich, statutární ředitel

KOLEJOVÁ DOPRAVA 

v modro-zelené urbanizované krajině 

21. století


Největší regionální setkání inovátorů v západočeské metropoli

Připravili jsme nové číslo firemních novin BRENSOVKY - SPECIÁL 2018, které jsou věnovány využívání odpadních surovin a cirkulární ekonomice v produktech BRENS.

Letošní dlouhé období letních a tropických dní spojených s malými srážkovými úhrny předkládá další účet klimatických změn a otázku zda jsme připraveni přizpůsobit se měnícímu se podnebí. Odpověď na danou otázku není. Není ani jednoduché ji nalézt. A už vůbec nebude jednoduché ji naplnit. Krajinu a přírodu nelze vrátit zpět a ani naráz vyléčit. A to...